Ωράριο Λειτουργίας

Διδακτικές ΏρεςΩράριο Λειτουργίας
1η Ώρα18:00-18:40
2η Ώρα18:40-19:20
Διάλειμμα19:20-19:35
3η Ώρα19:35-20:15
4η Ώρα20:15-20:55
Διάλειμμα20:55-21:10
5η Ώρα21:10-21:50
6η Ώρα21:50-22:30