Νομοθεσία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
31/05/2019ΦΕΚ 2005Υπ. Αποφ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 – Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με τις τελευταίες αλλαγές
από Υπουργική Απόφαση 68027/ΓΔ4/2023
07/05/2019ΝΟΜΟΣ 4610Μέρος Ε Κεφάλαιο Γ΄
Αξιολόγηση μαθητών των ΕΠΑ.Λ και των μαθητευομένων του «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ». Με τις τελευταίες αλλαγές

ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
03/08/2021ΦΕΚ 136ΑN. 4823 – Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 86: Αξιολόγηση μαθητών
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2023-2024
19/10/2023ΦΕΚ 6069ΒΚαθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
17/08/2023ΦΕΚ 5113ΒΚαθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
17/08/2023ΦΕΚ 5110ΒΚαθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023-2024
11/10/2023Φ3/114123/Δ4Διόρθωση εγκυκλίου ύλης και οδηγιών για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιων, Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024 κατά το μέρος που αφορά την ύλη του μαθήματος Άλγεβρα (Μαθηματικά).
21/09/2023Φ3/104775/Δ4Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024
21/09/2023Φ3/104774/Δ4Ύλη και Οδηγίες 2023-2024 διδασκαλίας των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα και των Ειδικοτήτων Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ.
18- 09-2023Φ3/ 102849/Δ4Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και
Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
, τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα της Β΄ τάξης
ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και τα μαθήματα
ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της
Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ.
για το σχ. έτος 2023-2024
15 -09-2023Φ3/ 101989/Δ4Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.,
τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης
ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄
τάξης ΕΠΑ.Λ.
για το σχ. έτος 2023-24
20/09/2023Φ3/104077/Δ4Ύλη και Οδηγίες 2023-2024 για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων του Τομέα και των Ειδικοτήτων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ.
18/09/2023Φ3/102833/Δ4Ύλη και Οδηγίες 2023-2024 για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων του Τομέα και των Ειδικοτήτων Μηχανολογίας των ΕΠΑ.Λ.
18/09/2023Φ3/102831/Δ4Ύλη και Οδηγίες 2023-2024 για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων του Τομέα και των Ειδικοτήτων Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ.
12/09/2023Φ3/100201/Δ4Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024
08/09/2023Φ3/99101/Δ4Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024
————————-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2022-2023
06/05/2022Φ13α/51039/Δ4Προγραμματισμός εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2021-2022.
03/05/202249510/ΓΔ4Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών και επαναληπτικών εξετάσεων Α΄ και Β΄ τάξης όλων των τύπων Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)
30/04/2022ΦΕΚ 2136ΒΤροποποίηση της υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/22-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)»
(Β’ 5787). (Κλήρωση θεμάτων).
30/12/2020ΦΕΚ 5787ΒΤράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).
————————-
14/05/2019ΦΕΚ 1675ΒΦ4/72379/Δ4 – Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. -Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. (ΑΔΑ: ΩΠΞΥ4653ΠΣ-ΧΣΦ)