Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψήφιων μαθητευομένων

Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων μαθητευόμενων μέχρι την έκδοση του οριστικού πίνακα μετά την παρέλευση της περιόδου ενστάσεων. Οι εν λόγω πίνακες διαμορφώθηκαν από την αυτόματη μοριοδότηση των έγκυρων αιτήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας και εκδόθηκαν για το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ρεθύμνου ανά ειδικότητα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Η περίοδος υποβολής των ενστάσεων είναι από Πέμπτη 26.10.2023 έως και τη Δευτέρα 30.10.2023 και ώρα 11:00  και οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν αποκλειστικά μέσου  του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.