Νέα & Aνακοινώσεις

Εκπρόθεσμες – κατ’ εξαίρεση εγγραφές

Από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 08.00 έως και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23.59 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι.

Οι παραπάνω ημερομηνίες αποτελούν την τελευταία προθεσμία που δίδεται και μετά τις 16 Σεπτεμβρίου δεν θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής.