Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 2023

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2023 (EU CODE WEEK) πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 22 Οκτωβρίου 2023. Διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία για την προώθηση του ψηφιακού εγγραμματισμού και συνεργασίας, καθώς και για την παροχή βοήθειας σε παιδιά, νέους και ενήλικες ώστε να πραγματοποιήσουν τις ιδέες τους μέσω της κωδικοποίησης και του προγραμματισμού. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, η οποία ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια το 2013  από τους Συμβούλους Νέων του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στην κωδικοποίηση ως τρόπου ανάπτυξης υπολογιστικής σκέψης, καθώς και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, συνεργασίας και ανάλυσης. Κατά τη διάρκεια δύο εβδομάδων, χιλιάδες δραστηριότητες διοργανώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, από σχολεία, εκπαιδευτικούς, βιβλιοθήκες, λέσχες κωδικοποίησης, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές. 

Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα στο σχολείο μας

Οι μαθητές της Α τάξης του σχολείου μας, στο μάθημα της “Πληροφορικής “, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την Χρύσα Καπνιά, γνώρισαν με παιγνιώδη τρόπο τις βασικές αλγοριθμικές δομές (ακολουθία, επιλογή και επανάληψη), καθώς και την Ψηφιοποίηση της εικόνας (Pixel art), την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση.