ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό:

  • Σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς
  • Σε μαιευτικές κλινικές
  • Κατασκηνώσεις
  • Κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι

Πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου:

Παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας, βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους, φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότητες, εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού, παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις, συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία, δίνει συμβουλές στους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού.

ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Δεν απαιτείται στον Ιδιωτικό Τομέα.

Θεσμικό Πλαίσιο: Τροποποίηση Γ2Β/ΟΙΚ.1570/1999-(Φ.Ε.Κ.749/Β/19-05-1999)Π2Β/ΟΙΚ. 2808/1997(Φ.Ε.Κ. 645/Β?/31-07-1997), http://www.eoppep.gr/