Μαθητεία

Απόφαση της κατ’ εξαίρεση Λειτουργίας Τμημάτων “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας” Περιόδου 2023 – 2024

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

αποφασίζει

την κατ’ εξαίρεση λειτουργία τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας για την περίοδο 2023-2024, που αναγράφονται στον πίνακα με αριθμό μαθητευομένων μικρότερο από τον προβλεπόμενο στον Κανονισμό Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας (ΦΕΚ 5953/Β’/13.10.2023):

Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας», περιόδου 2023-2024 της παρούσας απόφασης, δύνανται να ξεκινήσουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων σε επόπτες-εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών από την ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ και κατόπιν ενημέρωσης των μαθητευομένων από τα ΕΠΑ.Λ.

Στο σχολείο μας θα λειτουργήσει τμήμα στην ειδικότητα “Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ”